telegram  aparat  facebook instagram

logo-1

RICHYOUNG_LOGO112.png  e66e7b2b-bf48-4956-b95d-e54c9b0be4e7.png

تارت هیدرولیک

تارت هیدرولیک مدل LS-100

ls 100

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS120/160

ls 120 ls160

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS160A/200

ls160A ls200

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS240/240A

ls240

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS-250H

ls240

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS-320

ls320

 • 2-2
 • 2-2

تارت هیدرولیک مدل LS400/400A

ls4001

 • 2-2
 • 2-2

دفاتر پایا ماشین افزار

 • tabriz

  تبریز

  سه راه کبریت سازی، جاده صنعت
 • tehran

  تهران

  بلوار مرز داران، خیابان ایثار

نقشه شرکت

map-iran

پشتیبانی مشتری

روش های تماس با ما

برای تماس با ما هر یک از موازد دلخواهتان را انتخاب نمایید