telegram  aparat  facebook instagram

logo-1

دفاتر پایا ماشین افزار

  • tabriz

    تبریز

    سه راه کبریت سازی، جاده صنعت
  • tehran

    تهران

    بلوار مرز داران، خیابان ایثار

نقشه شرکت

map-iran

پشتیبانی مشتری

روش های تماس با ما

برای تماس با ما هر یک از موازد دلخواهتان را انتخاب نمایید